Modeemi ryn hallitus

Hallitus kokoustaa noin kerran kuukaudessa. Jäsenhakemukset käsitellään lähtökohtaisesti kokouksissa. Jos sinulla on kiireellistä asiaa, otathan yhteyttä hallitukseen.

Varsinaiseen hallitukseen kuuluu vuonna 2018 puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, laitteistovastaava, ekskursiovastaava sekä kaksi tapahtumavastaavaa.

Hallitus ja toimitsijat 2018

Hallitus ja toimitsijat 2017

Hallitus ja toimitsijat 2016

Hallitus ja toimitsijat 2015

Hallitus ja toimitsijat 2014